Beste werkgroepslid, zoals eerder aangekondigd zou het bestuur vandaag besluiten hoe de bijeenkomst volgende week gaat plaatsvinden. Gezien de huidige corona maatrgelen is het duidelijk dat deze online zal plaatsvinden. Dit keer hebben we er voor gekozen om dit te doen middels een Zoom vergadering. Dit biedt de deelnemers wat meer mogelijkheden om direct vragen te stellen via beeld en geluid, in plaats van enkel middels een chat venster. De Zoom meeting is beschikbaar voor leden, maar als je geen lid bent kan je deelnemen via de YouTube live stream.

Op zaterdag 18 december kunt u vanaf 19:15 deelnemen voor op onderstaande link te klikken:

https://youtu.be/TlP2a08puXk

NB: Het programma is iets aangepast en zal er als volgt uit gaan zien:

19.15- 19.30 Uur Inloggen deelnemers
19.30 -19.40 Uur Opening door de Voorzitter.
19.40 -20.40 Uur Arjen Dijkstra, De Hemelbouwer, over het leven van Eise Eisinga.*
20.40 – 21.00 Uur Jan Adelaar, waarneemresultaten afgelopen periode.
21.00 –21.30 Uur Edwin Mathlener, Kosmische inslagen.**
21.30- 22.15 Uur Marcel-Jan Krijgsman, de recente ontwikkelingen in het wetenschappelijk
onderzoek van ons zonnestelsel.
22.15 Sluiting.

Toelichting op het programma:
• Arjen Dijkstra*
De Hemelbouwer. Nieuw licht op Eise Eisinga en het Franeker Planetarium. In 1780, nog voor
E ise Eisinga klaar is met het schilderen van zijn Planetarium, is hij er al wereldberoemd mee. In
de jaren erna verschijnen er artikelen in Franse, Engelse en Italiaanse tijdschriften, en in Duitse
en zelfs Amerikaanse kranten. De lof voor Eisinga is groot. Het levert hem ongekende kansen op,
maar zijn roem brengt hem ook in de problemen. n deze lezing zal ik een aantal nieuwe inzichten
over Eisinga delen. Aan de hand van duidelijke voorbeelden uit zijn leven is een menselijk beeld
te vormen van de bouwer van het Franeker Planetarium. Aan de hand van zijn eigen
aantekeningen is een goed beeld van de opleiding van Eisinga te maken. Zijn beschrijvingen van
het Planetarium geven inzage in de bouw en de werking. En uit bronnen uit binnen- en buitenland
is goed te begrijpen hoe zijn tijdgenoten reageerden op het Planetarium.
• Edwin Mathlener**
Kosmische inslagen
65 miljoen jaar geleden veroorzaakte een grote inslag van een planetoï de het uitsterven van de
dinosaurië rs. Astronomen zien zo’n inslag daarom als een serieus gevaar. Ze speuren de hemel af
en denken na over manieren om het gevaar af te wenden. Maar dat moeten we wellicht heel
anders aanpakken dan in populaire films is te zien.

One Reply to “Online bijeenkomst op 18 december”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *