De werkgroep bestaat al zo’n 30 jaar en heeft als doelstelling het bevorderen van de kennis over Maan en planeten en het waarnemen hiervan door onze leden. De werkgroep wil dit te bereiken door:

  • Het organiseren van bijeenkomsten ergens in Nederland.
  • Actief te zijn op internet/sociale media middels een website met een blog, een facebook groep en een youtube kanaal voor het delen van nieuws, foto’s en videos van onze leden.
  • Het uitgeven van een verenigingsblad genaamd “Mercurius”,
  • Het organiseren van cursussen en gezamenlijke waarneemacties voor onze leden.

De werkgroep Maan en Planeten is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer en Sterrenkunde (KNVWS).

Voor wie?

Deze werkgroep is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd zijn in het onderzoek naar maan en planeten. Daarnaast is er veel aandacht voor het zelf waarnemen en fotograferen van planeten, hun manen en planetoïden.
Zowel beginnende als gevorderde amateurs binnen onze werkgroep verrichten waarnemingen met eigen telescopen. Deze kunnen worden vastgelegd middels fotograferen en schetsen. Voor planeetfotografie is naast een telescoop ook een speciale camera en gebruik van geavanceerde software nodig. De werkgroepleden kunnen je adviseren je bij de aanschaf daarvan, en verzorgen ook de kennismateriaal en adviezen.

Bijeenkomsten

De werkgroepleden komen twee maal per jaar bijeen, in het voorjaar en in het najaar op een nader vast te stellen locatie. Verschillende leden houden daar een korte voordracht over hun ervaringen tijdens het waarnemen van maan en planeten en doen dat vaak aan de hand van zelf gemaakte foto’s of tekeningen. Zo worden waarnemingen ook met elkaar vergeleken en tips uitgewisseld. Ook de mogelijkheden om betere waarneemresultaten te bereiken komen aan de orde, bijvoorbeeld de voor- en nadelen bij het gebruik van een bepaald type camera/telescoop en de bijbehorende accessoires.
Het uitwisselen van gegevens is vaak leerzaam en een geeft nieuwe ideeën op allerlei gebied, maar ook aan persoonlijk advies wordt grote waarde gehecht.
De waarnemingsresultaten kunnen worden gestuurd naar onze waarnemingsleider. Hij werkt ze uit, presenteert ze tijdens de bijeenkomsten en publiceert ze op de website en in het blad.  Dit verstevigt de onderlinge band en tevens die met de buitenlandse amateurs, menig waarneemaktie vindt b.v. reeds plaats met onze Belgische collega’s.
Alhoewel het programma van een bijeenkomst veelal door de leden zelf wordt ingevuld met korte voordrachten, worden zo ook vaak sprekers uitgenodigd die zich hebben gespecialiseerd in planeet- of gerelateerd onderzoek.
De bijeenkomsten zijn ook gezellig en ontspannend. Elk lid, al of niet in bezit van een telescoop, komt er tot zijn recht en er wordt ruim de tijd genomen voor het onderling uitwisselen van ervaringen.

Kennis uitwisselen

Uiteraard beperkt een en ander zich niet alleen tot de bijeenkomsten. Het leggen van contacten, het uitwisselen van ervaringen en gegevens, het verstrekken van adviezen e.a. is het gehele jaar door mogelijk. Voor vragen en adviezen kan iedereen terecht bij de bestuursleden.

Privacyverklaring

Klik op deze link om onze privacyverklaring te lezen.